Українська література

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Білет № 1

1. Розповісти про творчість улюбленого письменника сучасності.

2. Значення творчості Остапа Вишні у розвитку української сатири.


Білет № 2

1. Ліричний герой поетичної драми "Зів'яле листя" Івана Франка.

2. Трагедія роду Половців у романі "Вершники" Юрія Яновського.


Білет № 3

1. Тематика поетичної творчості Павла Грабовського. Аналіз поезій "До Русі-України", "До українців".

2. Художнє відтворення проблеми українізації у комедії "Мина Мазайло" Миколи Куліша.


Білет № 4

1. Михайло Коцюбинський — майстер психологічної новели.

2. Людина і природа у ліричних віршах Максима Рильського. Прочитати вірш на­пам'ять.


Білет № 5

1. Повість Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я" — зразок реалістичної соціально-побутової повісті.

2. Художня деталь у зображенні людських характерів (за творчістю Григора Тю­тюнника).


Білет № 6

1. Вибір життєвого шляху героями роману "Хіба ревуть воли, як ясла повні?" Па­наса Мирного.

2. Проблема боротьби добра і зла у романі Уласа Самчука "Марія".


Білет № 7

і. Актуальність п'єси "Хазяїн" Івана Карпенка-Карого.

2. Відтворення настроїв людини через образи природи у збірці "Сонячні кларне­ти" Павла Тичини. Прочитати напам'ять вірш "Ви знаєте, як липа шелестить..."


Білет № 8

1. Іван Франко як письменник, перекладач, учений.

2. Поетичний образ України в поезії "Любіть Україну" Володимира Сосюри. Прочитати вірш напам'ять.


Білет № 9

1. Ольга Кобилянська — тонкий знавець людської душі. Розкрити на матеріалі вивченого твору.

2. Проблема національного відродження українського народу у творчості Павла Тичини. Прочитати вірш напам'ять.


Білет № 10

1. Широта і актуальність тематики, реалістичність зображення подій і вчинків персонажів у творах Володимира Винниченка.

2. Пісенна творчість українських поетів (Олександр Олесь, Андрій Малишко, Дмитро Павличко, Микола Сингаївський, Дмитро Луценко). Прочитати вірш напам'ять.


Білет № 11

1. Із забуття - в безсмертя: письменники “розтріляного відродження”

2. Поетичне вираження глибокої любові до рідної мови в поезії Дмитра Павличка, Максима Рильського, Дмитра Білоуса, Павла Тичини та ін. Прочитати вірш напам’ять.


Білет № 12

1. Трагізм життєвої долі Миколи Хвильового та його героїв.

2. Взаємини між батьками і дітьми у п'єсі "Дикий Ангел" О. Коломійця.


Білет № 13

1. Поетичне відтворення історії, любові до рідної землі в поезії Максима Рильсь­кого "Слово про рідну матір".

2. Відображення традицій українського народу в романі Івана Багряного “Тигролови”".


Білет № 14

1. Художнє відтворення гострих моральних проблем в оповіданні "Суд" Юрія Мушкетика.

2. Духовні цінності людини в поезії Ліни Костенко Прочитати напам'ять улюб­лений вірш.


Білет № 15

1. Проблематика повісті "Тіні забутих предків" Михайла Коцюбинського.

2. Інтимна лірика Володимира Сосюри. Прочитати вірш напам'ять.


Білет № 16

1. Творчість Лесі Українки - видатне явище світової культури. Прочитати вірш напам'ять.

2. Образ матері в сучасній поезії (Андрій Малишко, Борис Олійник. Василь Симоненко та ін.). Прочитати напам'ять один із віршів про матір.


Білет № 17

і. Глибина і щирість переживань ліричного героя а поезії "Соntra spem spero" Ле­сі Українки. Прочитати вірш напам'ять.

2. Образ людини-трудівника у повісті "Зачарована Десна" Олександра Довженка.


Білет № 18

1. Проблема боротьби за вільне, красиве, духовно багате життя у драмі-феєрії "Лісова пісня" Лесі Українки. Прочитати напам'ять уривок з поеми

2. Трагічна доля українського народу в творчості Олександра Довженка.


Білет № 19

1. Трагедія людини, відірваної від рідної землі, у драмі "Бояриня" Лесі Українки.

2. Загальна характеристика творчості Євгена Маланюка.


Білет № 20

1. Твори Василя Стефаника у системі світової новелістики.

2. Собор — символ духовної краси людини в однойменному романі Олеся Гончара. Прочитати напам’ять уривок з роману.


Білет № 21

1. Відображення міфологічного світовідчуття у творі М. Коцюбинського "Тіні за­бутих предків".

2. Образ України в творчості Василя Симоненка. Прочитати напам'ять вірш "Ле­беді материнства".


Білет № 22

1. Проблеми чорнобильської трагедії в українській літературі.

2. Краса і щирість почуттів в інтимній ліриці Василя Симоненка. Прочитати вірш напам'ять.


Білет № 23

1. Українська еміграційна література (на прикладі кількох письменників).

2. Краса духовного світу героїв Олеся Гончара. Прочитати напам'ять уривок з роману "Собор".


Білет № 24

1. Українська народна творчість: думи та історичні пісні.

2. Творчість письменників рідного краю.


Білет № 25

1. Образ України у творчості сучасних українських поетів (Дмитро Павличко, Іван Драч, Борис Олійник, Ліна Костенко та ін.). Прочитати напам'ять вірш.

2. Мужність і стійкість ліричного героя у нерівній боротьбі зі злом і неправдою (на прикладі поезії Василя Стуса).8780046943709063.html
8780208758975273.html
8780326861959265.html
8780442419841730.html
8780598094320076.html